Dermly finns på följande apotek: Apoteket Falken, Stockholm Apoteket Nordstan, Göteborg  Apoteket Emporia, Malmö Apoteket Avion, Umeå Apoteket Hjorten, Alingsås
Vi pausar våra undersökningar temporärt p.g.a. Covid-19.

Villkor för födelsemärkeskontroll

1. Tillämplighet

Dessa villkor tillämpas när du som privatperson (konsument) köper Tjänsten för födelsemärkeskontroll på Dermlys hemsida  www.dermly.se  eller på Hudläkartjänsts hemsida www.hudlakartjanst.se,  eller via drop-in på våra eller våra samarbetspartners mottagningar. Det är Docty AB, org. nr. 559245-2469 (”Docty”/”oss”/”vi”/”vår”) som är ansvarig vårdgivare för födelsemärkeskontrollen. 

För att beställa en födelsemärkeskontroll behöver du ha fyllt 16 år. Om du är under 18 år förutsätter det att du har samtycke från en vårdnadshavare som kan intygas vid besöket. Se mer om samtycke från vårdnadshavare enligt avsnittet “Samtycke” nedan. 

Du behöver också ha svenskt personnummer, vara folkbokförd i Sverige och ha ett BankID. Genom att beställa Tjänsten för födelsemärkeskontroll  (”Tjänsten”) intygar du att du läst och godkänt dessa villkor för Dermlys födelsemärkeskontroll (“Villkor”). Villkoren finns även tillgängliga i samband med bokning eller registrering vid drop-in av Tjänsten.

Dessa Villkor gäller endast för köp av Tjänsten födelsemärkeskontroll på www.dermly.se,  eller Hudläkartjänsts hemsida www.hudlakartjanst.se  (“Webbplatserna”) eller för drop-in för Tjänsten när du registrerar dig på plats. 

Villkoren gäller inte för Hudläkartjänsts kontroller som erbjuds av vårdgivare och samarbetspartners genom Stockholm regions vårdavtal och för remitterade hudläkarkontroller. Se mer information här  [infosida till HLT’s andra serviceutbud].

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, produktförändringar och prisjusteringar från tid till annan för Tjänsten.


2. Support och frågor

Du kan alltid höra av dig till vår support om du har frågor om våra Tjänster eller vill veta mer om dessa villkor via e-post på [email protected] eller ringa vår växel på nummer 010 – 183 98 81.

3. Samtycke

Om du är under 18 år och har en tid bokad för födelsemärkeskontroll behöver en vårdnadshavare följa med och intyga att denne samtycker till nyttjandet av Tjänsten. Personalen har rätten att neka nyttjandet av Tjänsten om vårdnadshavare inte närvarar.


4. Kort beskrivning av Tjänsten

Födelsemärkeskontroll

Du kan boka Tjänsten på Webbplatserna. Tjänsten innebär att du innan undersökningen behöver boka datum, plats och tid för besöket, och lämna kontaktuppgifter till dig för att vi ska kunna skicka bokningsbekräftelse. Du behöver även besvara frågor kopplat till anledningen för besöket i ett formulär, vilket du genomför i samband vid bokning. Svaren på frågorna krävs för att kunna förbereda ditt besök och kunna göra en så korrekt undersökning och medicinsk bedömning som möjligt. Detta formulär finns även på Webbplatserna om du önskar att komma på drop-in. Undersökningen sker på plats på våra egna eller på våra samarbetspartners mottagningar.

Undersökningen innebär att du visar vårdpersonal upp till 1-2 födelsemärken som du vill att vi undersöker. Vi undersöker endast pigmenterade födelsemärken och inte födelsemärken på intima områden. Personalen använder sig av ett teledermatoskopi, som innebär att vi tar bilder på ditt/dina födelsemärken. Bilderna granskas sedan av en av våra hudläkare, och du får svar inom 48 timmar. Om födelsemärket kan anses vara potentiellt farligt remitteras du till en tillämplig vårdinstans.

Bokning av tjänsten görs på vår Webbplatserna. För att boka en tid och kunna nyttja Tjänsten behöver du ha ett giltigt Bank-ID. Du betalar i samband med ditt besök på en av våra eller våra samarbetspartners mottagningar. Det finns även möjlighet att komma på drop in, i mån av tid, där du också betalar på plats. 


5. Leveranstider

När du köper Tjänsten av oss godkänner du leveranstiderna. Normala leveranstider som gäller för Tjänsten framgår på Webbplatserna. De normala leveranstiderna utgör dock inte någon garanti.


6. Avtal om tillhandahållande av Tjänst

För Tjänsten som köps träder avtalet i kraft om tillhandahållande av Tjänsten när vi bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till den e-post och/eller det telefonnummer du angivit. Villkoren gäller tills dess att Tjänsten utförts och så länge du interagerar med oss.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller annullera din bokning om vi inte anser att vi kan uppfylla Tjänsten på ett adekvat sätt, vi kommer då att meddela dig så fort vi kan. Vid drop-in påbörjas avtalet och Tjänsten när betalningen för Tjänsten har skett. Om du väsentligen bryter mot Villkoren har vi rätt att annullera din bokning utan föregående meddelande.

Genom att boka Tjänsten bekräftar och godkänner du att dina kontaktuppgifter kan användas av oss för att kontakta dig via epost och notisutskick med information och nyheter. Du har rätt att avregistrera dig specifikt från sådan kommunikation. Om du väljer att avregistrera dig har vi skyldighet att bifalla din begäran att bli avregistrerad så fort den kommit till oss. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter i Tjänsten, se vår Integritetspolicy

 

7. Priser och betalning

Priset för Tjänsten  anges i svenska kronor (SEK) inklusive moms i samband med bokning av Tjänsten. Betalning görs i samband med besöket och du kan välja mellan betalning med kort eller Swish. Kvitto för betalning skickas till den e-post/sms som du uppgivit i samband med beställning. 

Om du är berättigad till högkostnadsskydd kan du också registrera avgiften med frikort genom att fylla i dina frikortsuppgifter i samband med att du registrerar dig inför besöket. Denna registrering ska visas upp vid betalning för Tjänsten.


8. Avbeställning  och ångerrätt

8.1 Avbeställning


Om du har en tid för födelsemärkeskontroll på en av våra egna, eller våra samarbetspartners mottagningar kan du avboka din tid.

För att avboka din tid kan du antingen:

1) klicka på ”avboka” knappen i bokningsbekräftelsemejlet, eller 

2) kontakta vår support via epost på [email protected]  eller på vårt växelnummer 010 – 183 98 81.
 

Vi förbehåller oss rätten att neka utförande av Tjänsten om personalen som ska utföra Tjänsten inte finner det möjligt att genomföra födelsemärkeskontrollen.

8.2 Ångerrätt

Du har enligt svensk lagstiftning rätt att ångra din bokning av Tjänsten inom 14 dagar från det att bokningen skedde. Du behöver inte ange något skäl. Ångerrätten upphör när du helt eller delvis använder dig av Tjänsten du beställt, dvs. betalar på plats (inbegripet registrerar ditt frikort). Du kan enklast utöva ångerrätten genom att avboka mötet enligt “Avbeställning ovan. 

 

Du kan även använda dig av Konsumentverkets ångerblankett för att utöva din ångerrätt här: https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett. Ifylld ångerblankett eller meddelandet om att du vill nyttja din ångerrätt skall skickas per e-post till [email protected]  eller med brev till följande uppgifter och postadress: 

 

Docty AB C/O: Vaccina AB

Box 45121

104 30 STOCKHOLM

 

Återbetalning sker inte om du utövar ångerrätten innan du betalar för Tjänsten.

 

9. Immateriella rättigheter

Äganderätt, upphovsrätt, design, varumärkesrätt, registrerbara eller icke registrerbara uppfinningar, processer och alla övriga rättigheter till våra varumärken, firma, namn, och Webbplatsen samt samtliga dokument, material eller information som används och/eller tillhandahålls av oss på Webbplatserna, såsom men inte begränsat till dessa Villkor (“IP”), tillhör oss (eller i förekommande fall våra licensgivare). Vi, eller våra licensgivare, förbehåller oss den exklusiva rätten att använda ovanstående IP. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av IP som inte uttryckligen tillåts enligt Villkoren eller våra instruktioner från tid till annan är förbjuden. Du bekräftar och accepterar att otillåten användning av IP kan, utöver att utgöra brott mot Villkoren, vara brottsligt. Vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder vid händelse av sådan otillåten användning av vår IP. 

Eventuell IP som uppkommer som ett resultat av vårt tillhandahållande av Tjänsten ska tillfalla oss med ensamrätt som innebär att vi (eller våra licensgivare) fritt kan ändra, överlåta och upplåta sådana resultat.

10. Otillåtet agerande

Vi ser allvarligt på allt otillåtet agerande i strid med dessa Villkor. Det är bl a inte tillåtet att filma besök med vår personal eller att på något sätt sprida sådant material. Vi kommer proaktivt att vidta åtgärder mot konstaterad eller förutsett otillåtet agerande.

Vi förbehåller oss rätten att, med eller utan föregående varning eller meddelande till dig, att när som helst och utan ansvar för eventuella konsekvenser, ta bort information, annullera köpet av Tjänsten eller vidta andra åtgärder i händelse av (i) väsentligt brott mot dessa Villkor, (ii) missbruk av Webbplatsen i strid med dessa Villkor, såsom bokning av orimligt antal eller onödiga besök eller kontakter, (iii) orsakar skada, förödmjukar, hotar, trakasserar, spammar, vilseleder, eller kränker integriteten eller på annat sätt orsakar skada för vår vårdpersonal, eller andra representanter för oss eller något av våra koncernbolag, (iv) hackar, utövar phishing bedrägeri, laddar ned eller kopierar innehåll som inte hör till dig på Webbplatsen, (v) legala skyldigheter, (vi) gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter, eller (vii) annars för att säkerställa säkerheten och skyddet för patienter, personal, vår verksamhet och tillgångar, tillförlitlighet och/eller renommé av Tjänsten och vårt varumärke. Vid misstanke om sådant agerande har vi rätt att säga upp avtalet med dig och dessa Villkor.

Om du brutit mot Villkoren eller gällande rätt, eller använt vår Tjänst på olagligt eller otillåtet sätt, är du skyldig att ersätta och hålla oss skadeslösa från all skada som vi orsakats (inklusive men inte begränsat till ombudsarvode, rättegångskostnader och alla anspråk från tredje part).

11. Ansvar och ansvarsbegränsning

Vi har ansvar för att Tjänsten utförs fackmannamässigt och i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. Vi ansvarar för att Tjänsten finns tillgänglig enligt dessa Villkor och att tillhandahålla de formulär och underlag som krävs för att du ska kunna boka Tjänsten, såsom formulär för anledning för besöket. Vi strävar efter att tillhandahålla Tjänsten och bokningen av denna på Webbplatserna i enlighet med hög tillgänglighet med avräkning för planerade och tillåtna avbrott.

 

Vi ansvarar för den vård som utförs i samband med Tjänsten enligt svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning. Om du remitteras vidare till en annan vårdgivare, är den vårdgivaren ansvarig för den fortsatta vården. Vi är inte ansvariga för sådan annan vårdgivares tjänster eller vård som utförs i förhållande till dig.

Vi ansvarar inte för brister i Tjänsten som orsakas av fel i tredje parts programvara eller nätverk om vi fackmannamässigt försökt åtgärda eller kringgå felet eller brister i Tjänsten pga. exempelvis virusangrepp, innehåll som länkats till eller från Tjänsten eller liknande. 


Vi ansvarar inte för fel som orsakats genom att fel information eller uppgifter lämnas i samband med bokning av Tjänsten i exempelvis bokningsformuläret eller underlaget för anledningen till besöket. Det är du som ansvarar för att informationen du ger oss är rätt och uppdaterad och att information som du anger inte strider mot tredje parts rättigheter. Information som lämnas i samband med bokning av Tjänsten får endast avse dig eller ditt barn om du är vårdnadshavare till barnet.

Vi ansvarar inte för att Tjänsten blir försenad till följd av brister i allmänna kommunikationer (t.ex. försenad postgång) eller till följd av omständigheter som utgörs av force majeure (se “Force majeure” nedan).

Vi svarar inte för följdskador, utebliven vinst, bortfall eller förlust av data eller information, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador.

Vi ansvarar för brister i Tjänsten orsakad av vår oaktsamhet, vilket kan resultera i försenat eller uteblivet genomförande eller resultat av Tjänsten. Brister i Tjänsten ska i första hand åtgärdas genom felavhjälpning, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för oss. Vi har rätt på egen bekostnad att avhjälpa felet under förutsättning att detta kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för dig.  Om avhjälpande av försenat eller uteblivet resultat av födelsemärkeskontroll inte kan ske pga. vår oaktsamhet har du rätt till återbetalning för det belopp som du betalade för Tjänsten.


12. Force majeure

Vi ansvarar inte för skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller förseningar som orsakas av tredje part, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför vår kontroll och som vi skäligen inte förväntas räkna med och vars följder vi inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.

13. Behandling av personuppgifter

Utförandet av Tjänsten innebär att vi behandlar personuppgifter om dig. Vilka personuppgifter som behandlas  framgår i vår integritetspolicy som du hittar på https://hudlakartjanst.se/integritetspolicy.

För oss är er personliga integritet av central betydelse. Behandling av dina personuppgifter sker därför alltid i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar om behandling av personuppgifter och patientdata.

13.1 Dina rättigheter

I vår integritetspolicy finner du vilka rättigheter du har och hur dessa rättigheter kan utövas. För att utöva dina rättigheter kontaktar du [email protected].


14. Övrigt

Vi har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av våra förpliktelser i Tjänsten och enligt avtalet mellan dig och oss. Vi har rätt att överlåta våra rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet till annat koncernbolag. 

Vi kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan och kommer meddela dig via e-post eller på Webbplatsen innan sådana ändringar träder ikraft. Fortsatt användande av Tjänsten och Webbplatsen efter att sådan ändring kommunicerats och trätt i kraft anses som godkännande av sådana ändringar till Villkoren.


15. Tillämplig lag och tvist

För avtalet ska svensk rätt äga tillämpningen. Tvist med anledning av avtalet ska avgöras av allmän domstol i Sverige.